[Hình ảnh] Buổi báo cáo kỳ thực tế tại Đà Lạt

[Hình ảnh] Buổi báo cáo kỳ thực tế tại Đà Lạt

Sau thời gian thực tế tại Đà Lạt và các tỉnh thành tự chọn, các bạn học viên Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) đã thực hiện báo cáo trước hội đồng.

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-1

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-2

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-3

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-4

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-5

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-6

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-7

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-8

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-9

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-10

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-11

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-12

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-13

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-14

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-15

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-16

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-17

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-18

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-19

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-20

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-21

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-22

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-23

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-24

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-25

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-26

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-27

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-28

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-29

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-30

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-31

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-32

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-33

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-34

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-35

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-36

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-37

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-38

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-39

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06