[Hình ảnh] Basic painting- Nguyễn Quang Bảo - Comic Media Academy

[Hình ảnh] Basic painting- Nguyễn Quang Bảo

Sản phẩm là bài tập của môn basic painting, được hoàn thành bởi học viên Nguyễn Quang Bảo ( khóa Kỹ thuật viên K6). bài basic pating Nguyễn Quang Bảo bài basic painting Nguyễn Quang Bảo bài basic painting Nguyễn Quang Bảo bài basic painting Nguyễn Quang Bảo
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06