[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt - Phan Hồng Đức

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Phan Hồng Đức

Bài tập của học viên Phan Hồng Đức, lớp KTV 5T trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Hồng Đức cho biết: “Sau kì thực tế này, mình đã thu hoạch được rất nhiều thứ: kiến thức về màu sắc và bố cục, kỹ năng vẽ và nhìn màu sắc, dữ liệu hình ảnh có giá trị làm tài liệu tham khảo… Nhưng điều làm mình hài lòng nhất là sự gắn kết tập thể sâu sắc và kem tươi 7k cực ngon trước cổng trường đại học Đà Lạt. Ở những kì thực tế tiếp theo, mình mong mình sẽ vẽ đẹp hơn và có nhiều câu chuyện vui để làm tư liệu sáng tác hơn.”

Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 26 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 24 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 25 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 23 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 22 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 20 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 19 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 18 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 17 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 11 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 13 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 14 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 15 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 7 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 8 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 9 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 10 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 4 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 3 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 2 Bài thực tế tại Đà Lạt Phan Hồng Đức 1
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06