[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt - Nguyễn Thị Yến Nhi

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Thị Yến Nhi

Bài tập của học viên Nguyễn Thị Yến Nhi, lớp KTV Khóa 3 trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 5 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 10 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 9 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 8 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 7 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 12 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 2 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 3 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 4 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 6 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 11 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 1
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06