[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt - Nguyễn Thị Yến Nhi

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Thị Yến Nhi

Bài tập của học viên Nguyễn Thị Yến Nhi, lớp KTV Khóa 3 trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 5

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 10

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 9

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 8

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 7

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 12

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 2

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 3

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 4

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 6

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 11

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Thị Yến Nhi 1

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06