[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt - Nguyễn Thanh Triều

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Thanh Triều

Bài tập của học viên Nguyễn Thanh Triều, lớp KTV 5T trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-13

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-12

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-10

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-9

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-8

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-3

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-4

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-5

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-6

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-7

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-2

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-1

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-29

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-28

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-27

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-22

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-23

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-24

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-25

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-26

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-21

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-20

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-18

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Thanh-Trieu-17

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06