[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt - Nguyễn Hồng Quân

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Hồng Quân

Bài tập của học viên Nguyễn Hồng Quân, lớp KTV 5H trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Sau kỳ thực tế, Hồng Quân cho biết: “Chuyến thực tế tại Đà Lạt đã mang đến rất nhiều kỷ niệm vui cùng các bạn và cho mình cơ hội quan sát thiên nhiên cùng khí hậu ôn hòa nơi đây. Đồng thời, mình cũng đã học được thêm nhiều về mảng màu và độ loang trong màu nước. Mình mong muốn những kỳ thực tế sau sẽ được học thêm nguyên lý về màu sắc và tạo hình.”

Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 17 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 16 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 18 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 19 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 20 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 15 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 14 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 13 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 12 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 11 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 6 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 7 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 8 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 9 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 10 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 1 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 2 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 3 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 4 Bài thực tế tại Đà Lạt Nguyễn Hồng Quân 5
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06