[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tập tại Đà Lạt - Nguyễn Duy Tuyền Linh

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Nguyễn Duy Tuyền Linh

Bài tập của học viên Nguyễn Duy Tuyền Linh, lớp KTV Khóa 3 trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-1

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-2

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-3

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-4

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-5

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-6

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-7

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-10

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-11

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-12

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-13

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-14

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-15

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-16

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-17

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-18

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-19

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-20

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Nguyen-Duy-Tuyen-Linh-21

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06