[Hình ảnh] Bài basic painting - Nguyễn Tấn Thy - Comic Media Academy

[Hình ảnh] Bài basic painting – Nguyễn Tấn Thy

Bài thực hành môn Basic Painting của Nguyễn Tấn Thy, học viên khóa Kỹ thuật viên K6 thực hiện. Bài basic painting- Nguyễn Tấn Thy Bài basic painting - Nguyễn Tấn Thy Bài basic painting - Nguyễn Tấn Thy Bài basic painting- Nguyễn Tấn Thy Bài basic painting - Nguyễn Tấn Thy
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06