[Hình ảnh] Bài basic painting - lớp Kỹ thuật viên K6 - Comic Media Academy

[Hình ảnh] Bài basic painting – lớp Kỹ thuật viên K6

Những tác phẩm được thực hiện bởi học viên lớp Kỹ thuật viên K6 cho bài tập môn basic painting.

bài basic painting Bùi Đức Quốc Bảo Sản phẩm của học viên Bùi Đức Quốc Bảo

bài basic painting Lâm Quốc Long

bài tập basic painting Nguyễn Quang Bảo Sản phẩm của học viên Lâm Quốc Long

bài tập basic painting Lê Hồng Ngọc Sản phẩm của học viên Lê Hồng Ngọc

bài tập basic painting Lê Nguyễn Anh Quyên Được hoàn thành bởi học viên Lê Nguyễn Anh Quyên

bài tập basic paiting Trần Khuê Tâm Bài của học viên Trần Khuê Tâm

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06