Bài thi Gesture (Figure) Drawing - Nguyễn Thanh Triều

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Nguyễn Thanh Triều

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture (Figure) Drawing của Nguyễn Thanh Triều, học viên ngành họa sĩ Hoạt hình – khóa 05.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 17 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 1 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 2 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 3 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 4 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 5 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 6 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 7 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 8 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 9 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 10 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 11 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 12 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 13 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 14 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 15 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 16 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 18 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 19 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 20 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Thanh Triều 21
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06