Bài thi Gesture (Figure) Drawing - Nguyễn Lê Bích Trâm

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Nguyễn Lê Bích Trâm

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture (Figure) Drawing của Nguyễn Lê Bích Trâm, học viên ngành họa sĩ Hoạt hình – khóa 05.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 1 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 2 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 3 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 4 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 5 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 6 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 7 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 8 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 9 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 10 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 11 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 12 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 13 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 14 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 15 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 16 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 17 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 18 Bài tập Gesture Drawing Nguyễn Lê Bích Trâm 19
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06