Bài thi Gesture Figure Drawing - Huỳnh Ngọc Minh Phương

Bài thi Gesture (Figure) Drawing – Huỳnh Ngọc Minh Phương

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture (Figure) Drawing của Huỳnh Thị Minh Phương, học viên ngành họa sĩ hoạt hình – khóa 05.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 10 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 11 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 12 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 13 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 14 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 15 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 16 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 17 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 18 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 19 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 20 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 1 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 2 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 3 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 4 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 5 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 6 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 7 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 8 Bài tập Gesture Drawing Huỳnh Ngọc Minh Phương 9
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06