Bài thi Gesture Drawing – Mai Thu Hải Ngân - Comic Media Academy

Bài thi Gesture Drawing – Mai Thu Hải Ngân

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture Drawing (Figure Drawing) của Mai Thu Hải Ngân, học viên ngành Họa sĩ Hoạt hình – khóa 03.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

1. 30s/dáng: Bài thi Gesture Drawing 30s - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 30s - Hải Ngân 2. 1 phút/dáng: Bài thi Gesture Drawing 1 min - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 1 min - Hải Ngân 3. 2 phút/dáng: Bài thi Gesture Drawing 2 min - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 2 min - Hải Ngân 4. 5 phút/dáng: Bài thi Gesture Drawing 5 min - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing 5 min - Hải Ngân 5. Character: Bài thi Gesture Drawing Character - Hải Ngân Bài thi Gesture Drawing Character - Hải Ngân
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06