Bài thi Gesture Drawing - Lạc An - Comic Media Academy

Bài thi Gesture Drawing – Lạc An

Tổng hợp bài thi bộ môn Gesture Drawing (Figure Drawing) của Lê Thị Hồng Hạnh, học viên ngành họa sĩ truyện tranh – khóa 01.

Giảng viên: Họa sĩ Linh Phạm (Vancouver Film School, Canada)

Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An Bài thi Gesture Drawing - Lạc An
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06