Bài sáng tác Hoạt hình – A Love Story - Nguyễn Khương Thảo – Học kỳ 3 - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình – A Love Story – Nguyễn Khương Thảo – Học kỳ 3

Bài Sáng tác Hoạt hình 2D do Nguyễn Khương Thảo, học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 05 thực hiện.Tác phẩm tổng kết học kỳ thứ 3 của Khương Thảo tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).

Tên tác phẩm: A Love Story Thể loại: Tình yêu, hài hước Nội dung: Quá trình cưa cẩm cô bạn hàng xóm của anh chàng mọt sách với sự giúp sức của thần Cupid.

TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06