Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Mai Thu Hải Ngân - Học kỳ 3 - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Mai Thu Hải Ngân – Học kỳ 3

Bài Sáng tác Hoạt hình 2D do Mai Thu Hải Ngân, học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 03 thực hiện. Tác phẩm tổng kết học kỳ thứ 3 của Hải Ngân tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình. Tên tác phẩm: The Thief (Kẻ trộm) BẢN VẼ PHÁC THẢO: Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải NgânHoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân Hoạt hình 2D - The Thief - Mai Thu Hải Ngân VIDEO CLIP:
TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06