Lịch Khai Giảng Comic Media Academy

Lịch Khai Giảng

Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam (Comic Media Academy – CMA) đang rộn ràng bước vào một mùa khai giảng mới với nhiều chỉ tiêu tuyển sinh niên khóa 2018 - 2021.

Các ngành học được chiêu sinh như sau:

KHÓA HỌC CHI TIẾT KHAI GIẢNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀI HẠN, HỌC TẬP TRUNG
HỆ KỸ THUẬT VIÊN
Họa sĩ truyện tranh
Đối tượng: học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
8 Học kỳ
15 - 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018

Họa sĩ hoạt hình 2D
Đối tượng: học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
10 Học kỳ
15 - 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018

Họa sĩ hoạt hình 3D
Đối tượng: học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
10 Học kỳ
15 - 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018

Họa sĩ hoạt hình tĩnh vật
Đối tượng: học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
10 Học kỳ
15 - 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018

Biên kịch đa phương tiện
Đối tượng: học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
6 Học kỳ
15 - 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018

Digital Painting
Đối tượng: học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT
8 Học kỳ
15 - 20 triệu đồng /HK
04 tháng/HK
Khóa 08: ngày 10/05/2018
Khóa 09: ngày 10/10/2018

Concept Art Chưa có lịch đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP TỐC - NGẮN HẠN
Lớp Nghệ thuật kịch bản

03 tháng / học phần
(3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00)
K05 - 13/03/2018

Lớp Digital Painting cấp tốc Chương trình: 3 cấp độ
Thời lượng: 06 tháng / cấp độ
Lịch học: 18:30 – 21:00
Học phí cấp độ 1: 18.400.000đ
K02 - 05/03/2018

Lớp học vẽ truyện tranh cấp tốc Thời lượng: 06 tháng
Lịch học: 18:30 – 21:00 các ngày thứ 3 - 5 - 7
Học phí: 17.760.000đ
K07 - 06/03/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾU NIÊN - THIẾU NHI
Lớp vẽ truyện tranh minh họa
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
03 tháng
(02 buổi T7 - CN)
4.800.000đ/tháng
03/03/2018

Lớp dạy vẽ truyện tranh manga/comics căn bản
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
03 tháng
(02 buổi T7 - CN)
4.800.000đ/tháng
03/03/2018

Lớp vẽ truyện tranh manga/comics nâng cao
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
03 tháng
(02 buổi T7 - CN)
4.800.000đ/tháng
21/10/2017

Lớp dạy vẽ truyện tranh manga/comics digital
(Vẽ truyện tranh trên máy)
Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi
03 tháng
(02 buổi T7 - CN)
7.000.000đ/khóa
10/03/2018

 

KỸ THUẬT VIÊN

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, sát với thực tế, cung ứng nguồn nhân lực chuyên sâu, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.


- Phương pháp dạy
: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp

- Thời gian đào tạo: 6 - 10 học kỳ

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

- Ngành học: Truyện tranh - Hoạt hình 2D - Hoạt hình 3D - Digital Painting - Biên kịch

ĐÀO TẠO CẤP TỐC - NGẮN HẠN

Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp.

Thời gian đào tạo: 3 - 9 tháng / khóa

Đối tượng tuyển sinh:

Dành cho tất cả đối tượng học viên muốn theo học ngành truyện tranh nhưng không có điều kiện (thời gian và kinh phí) để theo học các khóa dài hạn của Viện.

- Ngành học: Truyện tranh - Digital Painting - Biên kịch

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và Tên (*)

Email (*)


Địa chỉ

Điện thoại


Ngày sinh (*)

Trình độ học vấn


Hệ chất lượng cao bậc:

Chọn ngành học:

Người bảo trợ:

Số điện thoại liên lạc:


TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06