[Hình ảnh] Kỳ thực tế tại Đà Lạt - Comic Media Academy

[Hình ảnh] Kỳ thực tế tại Đà Lạt

17/01/2018

Vào tháng 11/2017, học viên của Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy - CMA) đã tham gia chuyến thực tế tại Đà Lạt, nhằm rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. 

Ky-thuc-te-Da-Lat-1

Ky-thuc-te-Da-Lat-2

Ky-thuc-te-Da-Lat-3

Ky-thuc-te-Da-Lat-4

Ky-thuc-te-Da-Lat-5

Ky-thuc-te-Da-Lat-6

Ky-thuc-te-Da-Lat-7

Ky-thuc-te-Da-Lat-8

Ky-thuc-te-Da-Lat-9

Ky-thuc-te-Da-Lat-10

Ky-thuc-te-Da-Lat-11

Ky-thuc-te-Da-Lat-12

Ky-thuc-te-Da-Lat-13

Ky-thuc-te-Da-Lat-14

Ky-thuc-te-Da-Lat-15

Ky-thuc-te-Da-Lat-16

Ky-thuc-te-Da-Lat-17

Ky-thuc-te-Da-Lat-18

Ky-thuc-te-Da-Lat-19

Ky-thuc-te-Da-Lat-20

Ky-thuc-te-Da-Lat-21

Ky-thuc-te-Da-Lat-22

Ky-thuc-te-Da-Lat-23

Ky-thuc-te-Da-Lat-24

Ky-thuc-te-Da-Lat-25

Facebook Comment