[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Nẵng - Mai Thu Hải Ngân

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Nẵng – Mai Thu Hải Ngân

16/01/2018

Bài tập của học viên Mai Thu Hải Ngân, lớp KTV Khóa 3 trong kỳ thực tế tại Đà Nẵng, tháng 11.2017.

Hải Ngân chia sẻ: "Trong chuyến đi thực tế, không có thầy cô đi cùng bên cạnh, bọn mình thu thập được nhiều kinh nghiệm về quản lí thời gian cá nhân và lập kế hoạch làm việc. Bên cạnh đó, khả năng phân tích về màu và bố cục có phần khá hơn nhiều do có sự liên hệ giữa lí thuyết và thực tiễn. Tuy nhiên, bọn mình vẫn chưa hài lòng lắm về cách pha màu của bản thân, hi vọng sau khi học thêm các môn về màu sẽ có thể dùng màu tốt hơn."

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-1

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-2

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-3

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-4

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-5

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-6

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-7

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-8

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-9

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-10

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-11

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-12

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-13

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-14

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-15

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-16

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-17

Bai-thuc-te-tai-Da-Lat-Mai-Thu-Hai-Ngan-18

Facebook Comment