[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt - Võ Ngọc Khánh Linh

[Hình ảnh] Bài tập kỳ thực tế tại Đà Lạt – Võ Ngọc Khánh Linh

15/01/2018

Bài tập của học viên Võ Ngọc Khánh Linh, lớp KTV Khóa 2 trong kỳ thực tế tại Đà Lạt, tháng 11.2017.

Sau kỳ thực tế, Khánh Linh chia sẻ: "Chuyến đi cho tôi cơ hội thực hành những điều đã học vào thực tế và khám phá thêm những điều mới mẻ, không chỉ bằng tâm trí mà còn bằng giác quan trong cơ thể, rèn luyện cảm nhận và đón nhận những điều thiên nhiên ban tặng. Bên cạnh việc tích lũy tư liệu hình ảnh, tôi bỏ túi thêm được nhiều câu chuyện thú vị để kể vào tranh của mình."

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 19 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 18 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 17

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 16 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 15

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 10 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 11

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 12 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 13

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 14 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 9

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 8 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 7

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 6 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 5

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 4

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 3

Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 2 Bài thực tế tại Đà Lạt Võ Ngọc Khánh Linh 1

Facebook Comment