[row] [span12][khaigiangkhoa_5][/span12] [span12] [title_box title=”Dài hạn – Chuyên sâu”] [/span12] [span4]
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6 (Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
[/span4] [span4]
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6 (Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
[/span4] [span4]
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6 (Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 10 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
[/span4] [/row]
[row] [span4]
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6 (Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 8 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
[/span4] [span4]
img_truyen tranh
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangktv]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6 (Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 6 Học kỳ
Học phí: 15 – 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng:Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu:Tốt nghiệp THPT
Đăng ký
[/span4] [/row]
[spacer] [sm_hr] [spacer] [row] [span12] [title_box title=”Cấp tốc – ngắn hạn”] [/span12] [spacer] [span4]
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangcaptoc]
Lịch học: 3 buổi/tuần
Thời gian: 9 tháng
Đăng ký
[/span4] [span4]
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 8 – 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhantrenmay]
Lịch học: Thứ 2 – Thứ 6 (Sáng 8:00 – 11:30, Chiều 13:30 – 17:00)
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký
[/span4] [span4]
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhan_kichban]
Lịch học: 03 tháng/học phần
Thời gian: 3 buổi tối/tuần từ 18:30 – 21:00
Đăng ký
[/span4] [/row] [spacer] [sm_hr] [spacer] [row] [span12] [title_box title=”Thiếu niên – thiếu nhi”] [/span12] [spacer] [span4]
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 8 – 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhan]
Lịch học: 3 tháng
Thời gian: 3 buổi/tuần
Đăng ký
[/span4] [span4]
img_truyen tranh
Đối tượng:Học viên từ 8 – 15 tuổi
Lịch khai giảng: [lichkhaigiangnganhan]
Lịch học: 2 buổi/tuần
Thời gian: 3 tháng
Đăng ký
[/span4] [/row] [spacer] [sm_hr]
[span3] [/span3] [span6]
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và Tên (*)

Email (*)


Địa chỉ

Điện thoại


Ngày sinh (*)

Trình độ học vấn


Hệ chất lượng cao bậc:

Chọn ngành học:

Người bảo trợ:

Số điện thoại liên lạc:


[/span6] [span3] [/span3]