Các khóa học cấp tốc - ngắn hạn - Comic Media Academy

Các khóa cấp tốc - ngắn hạn

Truyện tranh cấp tốc

Khai giảng
ngày 24/09/2018
ngày 06/03/2019
Lịch học
18:30 – 21:00 các ngày thứ 3 - 5 - 7 hoặc 2-4-6 trong tuần
Thời gian
06 tháng
Học phí
17.760.000đ
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting cấp tốc

Khai giảng
ngày 16/10/2018
ngày 03/04/2019
Lịch học
18:30 – 21:00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ Thời lượng: 06 tháng / cấp độ
Học phí
Học phí cấp độ 1: 18.400.000đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Nghệ thuật kịch bản cấp tốc

Khai giảng
Khóa Cơ Bản ngày 22/11/2018
Khóa Cơ Bản ngày 18/02/2019
Lịch học
3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00
Thời gian
03 tháng / học phần
Học phí
Cơ bản: 7.200.000- Nâng cao: 12.000.000
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Sketchnote

Khai giảng
ngày 11/02/2019
ngày 26/02/2019
Lịch học
Các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 trong tuần
Thời gian
18h30-21h00
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Truyện tranh webtoon

Khai giảng
ngày 12/02/2019
ngày 08/04/2019
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Anime cấp tốc

Khai giảng
ngày 29/09/2018
ngày 14/11/2018
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Đăng ký