Các khóa học cấp tốc - ngắn hạn - Comic Media Academy

Các khóa cấp tốc – ngắn hạn

Truyện tranh cấp tốc

Khai giảng
ngày 05/07/2018
ngày 17/08/2018
Lịch học
18:30 – 21:00 các ngày thứ 3 - 5 - 7
Thời gian
06 tháng
Học phí
17.760.000đ
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Lớp Digital Painting cấp tốc

Khai giảng
ngày 08/05/2018
ngày 03/07/2018
Lịch học
18:30 – 21:00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ Thời lượng: 06 tháng / cấp độ
Học phí
Học phí cấp độ 1: 18.400.000đ
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Nghệ thuật kịch bản cấp tốc

Khai giảng
ngày 19/07/2018
ngày 17/08/2018
Lịch học
3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00
Thời gian
03 tháng / học phần
Học phí
----------------
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Sketchnote

Khai giảng
ngày 12/07/2018
ngày 18/07/2018
Lịch học
từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian
18h30-21h00
Học phí
----------------
Đối tượng
----------------
Yêu cầu
----------------

Truyện tranh webtool

Khai giảng
ngày 23/06/2018
ngày 21/06/2018
Lịch học
----------------
Thời gian
----------------
Học phí
----------------
Đối tượng
----------------
Yêu cầu
----------------

Anime cấp tốc

Khai giảng
ngày 29/06/2018
ngày 27/06/2018
Lịch học
----------------
Thời gian
----------------
Học phí
----------------
Đối tượng
----------------
Yêu cầu
----------------

Đăng ký