Các khóa học cấp tốc - ngắn hạn - Comic Media Academy

Các khóa cấp tốc - ngắn hạn

Truyện tranh cấp tốc

Khai giảng
ngày 12/03/2019
ngày 16/05/2019
Lịch học
18:30 – 21:00 các ngày thứ 3 - 5 - 7 hoặc 2-4-6 trong tuần
Thời gian
06 tháng
Học phí
17.760.000đ
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting cấp tốc

Khai giảng
ngày 25/02/2019
ngày 23/04/2019
Lịch học
18:30 – 21:00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ Thời lượng: 06 tháng / cấp độ
Học phí
Học phí cấp độ 1: 18.400.000đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Khóa học Biên kịch

Khai giảng
Khóa Cơ Bản ngày 18/03/2019
Khóa Cơ Bản ngày 14/05/2019
Lịch học
3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00
Thời gian
03 tháng / học phần
Học phí
Cơ bản: 7.200.000- Nâng cao: 12.000.000
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Sketchnote

Khai giảng
ngày 04/03/2019
ngày 03/06/2019
Lịch học
Các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 trong tuần
Thời gian
18h30-21h00
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Truyện tranh webtoon

Khai giảng
ngày 22/04/2019
ngày 16/07/2019
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Hoạt hình chuyên đề

Khai giảng
ngày 03/06/2019
ngày 09/09/2019
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Đăng ký